Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Nieuwsbrief KBO-PCOB

Zaterdag 16 januari 2021

KBO-PCOB NU | 15 januari 2021

online lezen

 

 

 

Start met vaccineren ouderen

 

KBO-PCOB vindt dat het kabinet moet inzetten op het zo snel mogelijk vaccineren van alle ouderen, met het Moderna vaccin, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad. KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom: “Het vaccineren van ouderen zal ertoe leiden dat zowel de ziektelast in deze groep verlaagt als dat de druk in de zorg afneemt. Dat levert een mooie win-win situatie op.” Vanaf maandag 18 januari wordt begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de minister vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inenten met het vaccin van Moderna. 

Lees meer

 
 

 

Meld u aan voor de digitale ledenbijeenkomst over pensioenen

 

In de anderhalf jaar na het pensioenakkoord is volop gesproken en gedebatteerd over de uitwerking daarvan. KBO-PCOB heeft er, samen met andere seniorenorganisaties, stevig voor gepleit gepensioneerden ook in de periode tussen nu en de invoering van het nieuwe pensioencontract al meer perspectief op indexatie te bieden. Hun pensioen staat vaak al 12 jaar stil, en dat moet anders. Minister Koolmees heeft intussen de wetgeving gepubliceerd die onder meer de periode tot 2026 moet gaan invullen. Ook regelt dit deel van de wetgeving afspraken over het nieuwe contract zelf, het nabestaandenpensioen en de governance.

In een allereerste reactie op de wetgeving liet KBO-PCOB, samen met collega-organisaties ANBO en Koepel Gepensioneerden, al weten kritisch te zijn over de plannen van de minister voor de tussenliggende periode. Vanzelfsprekend gaan we echter ook uitgebreider reageren. Hierover gaan we graag in gesprek met onze leden, zoals we dat ook afgelopen zomer al deden. Hiertoe zullen er drie bijeenkomsten plaatsvinden op 20 januari 2021. U kunt daaraan meedoen door u vooraf aan te melden voor één van deze bijeenkomsten. Aanmelden kan via onderstaande link:

Meld u aan

 
 

 

KBO-PCOB wil structurele aanpak om stapeling van eigen bijdragen te beperken 

 

Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de Tweede Kamer. “Nu het einde van de tijdelijke bevriezing van het eigen risico in zicht komt, wordt het tijd de volledige afschaffing of een rigoureuze structurele verlaging hiervan in gang te zetten”, aldus KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom. Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen mogelijk, waaronder het permanent maken van de tijdelijke maximering van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen.

Lees verder

 
 

 

KBO-PCOB blij dat kabinet vertrouwt op oordeel van artsen over code zwart

 

KBO-PCOB is blij dat minister Van Ark alsnog vertrouwt op het zorgvuldig afgewogen draaiboek van artsen voor het onverhoopte scenario dat er een tekort aan IC-plaatsen ontstaat.

Het kabinet veranderde op 11 januari van standpunt over de zogeheten ‘code zwart’. Uit een brief van minister Van Ark aan de Tweede Kamer over het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’, bleek dat de minister onder druk van de Tweede Kamer afziet van wetgeving die zou verbieden dat zorgaanbieders en zorgverleners voor opname op de intensive care in het uiterste geval zouden mogen selecteren op basis van leeftijdscohorten.

Lees het artikel

 
 

 

Vaccinatiestrategie corona

 

Op 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers in Nederland gevaccineerd. Veel ouderen willen ook graag gevaccineerd worden maar moeten nog wachten. Om u te informeren over de vaccinatiestrategie van het Kabinet en om u in de gelegenheid te stellen om antwoord op uw vragen te krijgen vindt u hier uitgebreide informatie.

Meer informatie

 
 

 

Extra belasten woningeigenaren slecht idee

 

Veel ideeën komen nu los voor de nieuwe kabinetsperiode. Zo ook van De Nederlandsche Bank (DNB). Als oplossing voor de woningmarktproblemen zien ze het zwaarder belasten van eigenwoningbezit. “Slecht plan”, zo oordeelt KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom. Hier moet direct een streep doorheen. KBO-PCOB ziet andere mogelijkheden om de woningmarkt beter te maken.

Lees het artikel

 
 

 

Gemeenten aan de slag met ouderenmishandeling

 

Op 21 december verscheen de Voortgangsrapportage “Geweld Hoort Nergens Thuis” van staatssecretaris Blokhuis. KBO-PCOB is blij dat gemeenten met ouderenmishandeling en financieel misbruik aan de slag gaan, maar ziet tegelijkertijd het gevaar van versnippering. Hoe gaan gemeenten aan de slag? Hoe wordt het geagendeerd? De lokale belangenbehartigers van KBO én PCOB kunnen een belangrijke rol spelen.

Lees verder

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nieuwsoverzicht

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl