Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Bestuur van KBO

 

              

Yvonne Dijkhuis

  Paul Sparnaaij   

 Anton den Ouden Wim van Ruth

  Ria  Lamé      

Betsy Seure     Bart Verreijt       
voorzitter   Yvonne Dijkhuis-Blessing 0619625425 yvonnedijkhuis@hotmail.com
vice-voorzitter/webmaster Paul Sparnaaij   035-601 06 23 gon.paul@kpnmail.nl
secretaris Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
penningmeester Wim van Ruth 035-601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
bestuurslid evenementen Ria Lamé     035-602 87 26 lame@xs4all.nl
bestuurslid Soesterberg Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
bestuurslid, reizen Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl
bestuurslid Baarn Paul Sparnaaij (ad interim) 045-601 06 23 gon.paul@kpnmail.nl
bestuurslid/eindredacteur publiciteit/ Soester Venster Bart Verreijt 035-602 95 89 redactie@soestervenster.nl
06-2285 14 59

Onderstaand vindt u nog meer mededelingen vanuit het bestuur:

INFORMATIE VANAF DE BESTUURSTAFEL:
We vinden het belangrijk om u als leden van onze afdeling Soest/Soesterberg/Baarn van allerlei relevante informatie op de hoogte te houden. Zeker voor wat betreft zaken die betrekking hebben op ledenwerving, evenementen, reizen e.d. Daarom hebben wij een vriendelijk doch dringend verzoek om aan onze ledenadministrateur Anton den Ouden uw email adres door te geven. Wilt u, als u dat nog niet heeft gedaan, uw email-adres opgeven. Dit kan naar kbossb@xs4all.nl of ook nog telefonisch 0346-353565
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Heeft u geen email dan zullen we u per brief benaderen.
***********************************************************************************************************************************************************************************************