Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Bestuur van KBO

 

              

Yvonne Dijkhuis

  Paul Sparnaaij   

 Anton den Ouden Wim van Ruth

  Ria  Lamé      

Betsy Seure     Bart Verreijt       
voorzitter   Yvonne Dijkhuis-Blessing 0619625425 yvonnedijkhuis@hotmail.com
vice-voorzitter/webmaster Paul Sparnaaij   035-601 06 23 gon.paul@kpnmail.nl
secretaris Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
penningmeester Wim van Ruth 035-601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
bestuurslid evenementen Ria Lamé     035-602 87 26 lame@xs4all.nl
bestuurslid Soesterberg Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
bestuurslid, reizen Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl
bestuurslid Baarn vacature
bestuurslid/eindredacteur publiciteit/ Soester Venster Bart Verreijt 035-602 95 89 redactie@soestervenster.nl
06-2285 14 59

Onderstaand vindt u nog meer mededelingen vanuit het bestuur:

INFORMATIE VANAF DE BESTUURSTAFEL:
We vinden het belangrijk om u als leden van onze afdeling Soest/Soesterberg/Baarn van allerlei relevante informatie op de hoogte te houden. Zeker voor wat betreft zaken die betrekking hebben op ledenwerving, evenementen, reizen e.d. Daarom hebben wij een vriendelijk doch dringend verzoek om aan onze ledenadministrateur Anton Simonis uw email adres door te geven. Wilt u, als u dat nog niet heeft gedaan, uw email-adres opgeven. Dit kan naar antonsimonis@casema.nl of ook nog telefonisch 035-6019920
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Heeft u geen email dan zullen we u per brief benaderen.
***********************************************************************************************************************************************************************************************

Onderstaand leest u ons jaarverslag 2022

                               Jaarverslag 2022

Bestuur

Samenstelling van het bestuur 01-01-2022:

Voorzitter:                                                Yvonne Dijkhuis

Vicevoorzitter:                                          Paul Sparnaaij

Secretaris:                                                 Anton den Ouden

Penningmeester:                                      Wim van Ruth

Bestuurslid reizen:                                    Betsy Seure

Bestuurslid Soester Venster:                    John Biesaart

Bestuurslid evenementen:                       Ria Lamé

Samenstelling van het bestuur 31-12-2022

Voorzitter:                                                Yvonne Dijkhuis

Vicevoorzitter:                                          Paul Sparnaaij

Secretaris:                                                 Anton den Ouden

Penningmeester:                                      Wim van Ruth

Bestuurslid reizen:                                    Betsy Seure

Bestuurslid Soester Venster:                    John Biesaart

Bestuurslid evenementen:                       Ria Lamé

Aspirant bestuurslid:                                Bart Verreijt

Gelukkig had het Coronavirus in 2022 weinig invloed op de activiteiten van de KBO-SSB. De werkgroepen werden weer opgestart, tot vreugde van veel leden.

Het dagelijks bestuur heeft 11 keer vergaderd evenals het voltallige bestuur. Van alle Algemene bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt door de secretaris.

De KBO-SSB is met drie bestuursleden vertegenwoordigd in het COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende ouderenbonden)

De voorzitter heeft alle vergaderingen van KBO-provincie Utrecht (digitaal) bezocht. De Algemene jaarvergadering van KBO-provincie Utrecht is bijgewoond door de voorzitter en secretaris.

Op 19-12 2022 heeft het bestuur in samenwerking met de SWOS in Soesterberg een Kerstsamenzijn georganiseerd.

De vicevoorzitter neemt in Baarn deel aan de vergaderingen van de Seniorenraad.                                         

Lief en leed

In het kader van Lief en Leed hebben Gusta Borgts en Corry Smeele in het afgelopen jaar 29 leden bezocht i.v.m. hun 90e verjaardag.  Na de Corona periode mochten we weer bij iedere jarige op bezoek. Het is fantastisch te zien, hoe blij deze personen zijn dat de KBO hieraan gedacht heeft en zij ook nog gefêteerd worden met een mooie bos bloemen. Ze hebben vaak herinneringen aan ons overgebracht. Daarentegen worden wij weer ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee.
Tevens hebben wij KBO leden bezocht i.v.m. een langdurige ziekte.

Ook dit jaar willen we graag de jarigen bezoeken, maar helaas heeft Corry Smeele aangegeven om te stoppen.

KBO-Soos Bridgen en klaverjassen

In maart 2022 vervielen uiteindelijk de laatste maatregelen met betrekking tot het Coronavirus.

En konden we de KBO woensdagmiddag Bridge- en Klaverjas-Soos herstarten. Na een hartelijk weerzien van bridgers en klaverjassers kunnen de leden vanaf maart 2022 weer genieten van een gezellig middagje kaarten.

Zoals elk jaar is er tijdens de zomermaanden juli en augustus geen KBO-woensdagmiddag soos! Na een warme/droge zomer zijn we het nieuwe seizoen gestart op 7 september 2022.

Voor het nieuwe seizoen van 2022-2023 is de contante betaling van € 1,00 per deelname afgeschaft. In plaats daarvan is gekozen voor een 5 of 10 rittenkaart voor resp. € 5,00 of € 10,00. De kaart wordt gekocht door betaling met een bankpas. En elke keer als men komt kaarten wordt een vakje afgestempeld door de wedstrijdleiding. Bij een volle afgestempelde kaart koopt men weer een nieuwe rittenkaart naar keuze.

Met complimenten aan de leden van de KBO-woensdagmiddag soos, zij waren na een paar keer gewend, om bij binnenkomst zich te melden bij de wedstrijdleiding om de rittenkaart af te laten stempelen.

Nadat er 2 jaar geen Kerstdrive is geweest i.v.m. het Coronavirus, waren we des te blijer dat we het in 2022 weer konden vieren.

Tijdens deze Kerstdrive werden de aanwezige deelnemers royaal getrakteerd op heerlijke hapjes, klaargemaakt door de dames van de wedstrijdleiding.

Ook waren er voor alle leden van de KBO-woensdagmiddag Soos een leuke Kersttas, gevuld met een Kerstbeker, chocolaatjes en een mini kerststol.

Al met al was het een geslaagde kerstdrive 2022.

Soester Venster

Het Soester Venster, het afdelingsblad van KBO Soest - Soesterberg - Baarn, is ook in 2022 weer tienmaal verschenen. Gelukkig kon de redactie dit jaar weer een groot aantal activiteiten melden die tijdens de corona periode stillagen en in 2022 weer konden worden opgestart. Zo startten de reisclub weer op en werd ook een herstart gemaakt met de lunchclub. Onze trouwe columnisten zorgden mede met de inzet van onze redactieleden Gerda Buis en Ria Lamé weer voor een veelgelezen en gewaardeerd Soester Venster.

Eind 2022 heeft de redactie afscheid genomen van Gerda Buis, die met haar overpeinzingen, gedichtjes en haar culturele tips een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan ons afdelingsblad. Bart Verreijt heeft met ingang van 1 januari 2023 de eindredactie van het Soester Venster op zich genomen. Samen met Ria Lamé draagt hij zorg voor de continuïteit van ons blad.

Bezorging Soester Venster

We hebben door het contact met onze 23 loopsters/lopers te intensiveren gemerkt dat de motivatie om 10 keer per jaar deze bladen bij onze leden te bezorgen zeer groot is. Op de dinsdagavond zijn we met z’n drieën een uur bezig om de stapels over de bezorg-rayons te verdelen. Op de woensdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 u komt iedereen zijn stapel ophalen vanuit De Sleutel. Het is goed om te zien dat wanneer iemand niet kan door ziekte, vakantie of andere reden er spontaan een vervanger of vervangster wordt gevonden. Het spreekt voor zich dat we dankbaar zijn dat we op al deze vrijwilligers mogen rekenen een woord van oprechte dank is dan ook zeker op zijn plaats.
Voor Soest en Soesterberg hebben zich, na onze oproep, opnieuw reserve lopers aangemeld. Voor Baarn zijn we dringend op zoek naar een vervanger van Herbert Frissen, die eind 2023 stopt met de bezorging.


Ledenadministratie

Het aantal leden bedroeg op 01-01-2022 878 leden, het aantal leden bedroeg op 1-12-2022 846 leden.

Per Plaats: Soest: 700 leden, Soesterberg: 64 leden, Baarn: 62 leden, Eemnes: 5 leden, overig:15 leden.

De leeftijdsopbouw is: 55-60 jaar 5 leden, 61-65 jaar 24 leden, 66-70 jaar 29 leden, 71-75 jaar 133 leden, 76-80 jaar 210 leden, 81-85 jaar 184 leden, 86-90 jaar 75 leden, 91-95 jaar 75 leden, 96-100+ 9 leden

Dagreizen

In 2022 hebben 6 mooie dagtochten kunnen realiseren. Totaal hadden er 221 personen ingeschreven. We hebben veel positieve berichten gekregen en de leden waren blij dat we weer dagtochten konden maken.

We hebben de volgende bestemmingen bezocht:

Koloniën van Weldadigheid. Rozentuin en Aspergediner in Limburg. Hoek van Holland Stormvloedkering en Westlands Museum. Boottocht Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch. Stamppot maaltijd in Terwolde en tot slot een prachtige tocht naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom en een heerlijk kerstdiner in Woudenberg.


Evenementen

Na twee jaren vol van corona-vrees konden we eindelijk weer de deuren opengooien en elkaar ontmoeten. En dat gebeurde voor de KBO leden als eerste op 22 maart, met een optreden van Jos Thomasse. Het was een prachtige zomerse middag, wat mogelijk een rol heeft gespeeld in het aantal bezoekers, maar ook enige drempelvrees onder de senioren na de vele besmettingen in de afgelopen jaren. Desondanks hebben de 30 bezoekers van die middag zich wel geamuseerd met wat deze cabaretier ons voorschotelde. Tweemaal drie kwartier wist hij onze aandacht gevangen te houden met een verhaallijn, doorspekt met spreekwoorden en gezegden. Er werd gelachen en ook wel opgemerkt: “O ja, die hebben we ook nog!” Al met al een geslaagde middag.

In de maand mei werd gestart met “GRIJZE BORREL”, een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje, op vrijdagmiddag van 16.00-18.00uur in de kantine van LTC Soestdijk. Wegens de groeiende belangstelling werd dit een maandelijkse activiteit elke 3e vrijdag.                                                                                                                                                           

Een maand later volgde de start van de Lunchclub, die een vervolg kreeg op elke eerste zondag van de maand, telkens op een andere locatie, met gemiddeld 25 deelnemers

Op 9 september trok de Seizoensopening slechts 25 leden, terwijl het optreden van het Muzikale Trio “Sfeer” er een zeer geslaagde middag van maakte.

De lezing van Notaris Visser op 25 oktober kon rekenen op 60 bezoekers, wat bewijst dat het onderwerp Testament en Nalatenschap wel leeft onder de leden.

De KBO-vrijwilligers werden op 25 november gefêteerd op een lezing en demonstratie over chocola, door Arend Top, onze Soester chocolatier.


Liturgie

In het verslagjaar zijn er door de Liturgiecommissie twee eucharistievieringen en één woord en communieviering voorbereid en uitgevoerd. Op 7 april vindt de Paasviering plaats met als voorganger pastor Meneses; op 6 oktober wordt met een woord en communieviering, de Maria-viering gehouden, voorganger is pastor Sarot. Op 15 december vindt de kerstviering plaats, met als voorganger pastoor Skiba. In alle drie de vieringen nemen, naast de mensen die een functie hebben in de viering, nog gemiddeld zo’n vijfenveertig leden van onze KBO afdeling deel aan de vieringen; reacties van mensen, die aan de vieringen hebben deelgenomen, zijn ook nu weer positief geweest. Gelukkig is het, zonder beperkingen, mogelijk geweest, om na de viering nog gezamenlijk een kopje thee of koffie te drinken, met een versnapering daarbij; alsmede ook het op een gemoedelijke en sfeervolle wijze gesprekken met elkaar voeren en het uitwisselen van wetenswaardigheden. Vanzelfsprekend willen wij aan allen, die het mogelijk hebben gemaakt om de vieringen te kunnen houden, onze hartelijke dank zeggen. Ook in 2023 willen we drie  vieringen houden en wel: Pasen 30 maart, Mariaviering 12 oktober en Kerstmis 14 december; al deze vieringen zullen om 14.00 uur zijn.

Belastinghulp (HUBA)

De werkgroep van belastingservice kent 7 leden. Zij hebben allen hun eigen “klanten”

De werkgroep heeft ongeveer 180 leden geholpen bij het doen van belastingaangifte.

 Ook zijn er een aantal leden geholpen bij het invullen van de formuleren energietoeslag.

Normaal worden de leden van de werkgroep bijgeschoold. Dit jaar is er geen bijscholing

geweest.

Webmaster

Het is heel goed om te zien dat de bezoeken aan de website weer op niveau zijn van voor de corona periode. Wat een duidelijk waarneembare verhoging van het bezoekersaantal oplevert, is wanneer er een reis gepland staat of als er een speciale KBO-viering plaatsvindt. Tevens zijn de bezoekers ook geïnteresseerd in wat er aan nieuws wordt gepubliceerd en dan niet alleen voor Soest, maar zeker ook voor Soesterberg en Baarn. Wat een leuke bijkomstigheid is, is dat ook de fotoalbums met de nodige regelmaat worden bekeken. Met andere woorden onze website voldoet aan de behoefte.
Een overzicht van de bezoeken per maand: Januari 157; Februari 177; Maart 252; April 195; Mei 226; Juni 176; Juli 193; Augustus 229; September 221; Oktober 199; November 266 en december 266, dus totaal 2.557 over het hele jaar 2022.
De verwachting is dat dit aantal het komende jaar nog zal toenemen.
 

COSBO

In dit korte jaarverslag legt het bestuur van het COSBO-verantwoording af van het gevoerde beleid in het jaar 2022. Het voltallige bestuur heeft 8 keer vergaderd. De vergaderruimte in O.C. Klaarwater is in verband met een intensievere samenwerking met de SWOS, vervangen door vergaderruimte in de locatie van de SWOS in de Molenstraat. De directeur, de heer Twan Beckers schuift dan aan in onze vergadering. In het afgelopen jaar heeft het thema; SAMENWERKING, centraal gestaan.

Op 17 mei jl. heeft het COSBO een symposium georganiseerd met het thema: “Toekomstperspectief senioren Soest” De raadszaal in het gemeentehuis was vol. Ook de reacties van de deelnemers waren enthousiast.

Op 23 juli jl. heeft het bestuur van het COSBO een zogenaamde: “benen op tafel” brainstorming georganiseerd. Doelstelling was om vast te stellen onze visie op het te voeren beleid op korte en lange termijn.

Aan de orde zijn o.a. de volgende onderwerpen geweest:

Het COSBO zal in de komende jaren zich “proactief “opstellen. Daarnaast gesproken over: o.a. over statuten, namens wie zijn wij een spreekbuis, welke overlegpartners hebben wij, aandacht voor wonen, welzijn, veiligheid, samenwerking, uitbreiding bestuur COSBO, samenstelling en taken van het bestuur, financiën, contacten met wethouders en fracties gemeenteraad en welke actiepunten gaan wij uitvoeren in 2023. Het was een zeer nuttige bijeenkomst.

Op 28 september zijn de besturen van KBO en PCOB bij elkaar geweest om kennis te maken en te overleggen op welke punten wij nauwer kunnen samenwerken. Afspraken gemaakt over gezamenlijke themamiddagen, wederzijdse uitwisseling van busreizen, lezingen, grijze borrel.

Er is een werkgroepje samengesteld uit beide verenigingen die genoemde activiteiten gaan voorbereiden. Een intensievere samenwerking met de SWOS heeft zeker prioriteit.

Van gedachten gewisseld over ledenwerving en hulp bij digitalisering van de leden.

Financiering.

In het verleden kreeg het COSBO een subsidie die bedoeld was voor de financiering van de Gilde feesten.

Nu hebben wij het besluit genomen om de subsidie te verdelen in drie onderdelen: Gildefeest, kranslegging en activiteiten.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************

Onderstaand ziet u ons beleidsplan voor de komende jaren:

                    BELEIDSPLAN 2022-2026

Statutaire doelstelling
De afdeling stelt zich ten doel de belangen van ouderen op het gebied van welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid als individu en groep te bevorderen.

Speerpunten
Koopkracht, wonen, digitalisering, zingeving, veiligheid.

Werkzaamheden
De afdeling heeft ongeveer 70 vrijwilligers die zich o.a. bezighouden met:
Leden ondersteuning ……..  Belangenbehartiging; belastinginvullen
Leden communicatie ……..  Maandblad Het Soester Venster, verspreiding van
                                               maandelijks magazine KBO-PCOB, website
                                               KBO-PCOB en website KBO Soest-Soesterberg-
                                               Baarn [www.kbosoest.nl], Liturgievieringen
 Leden sociaal …………….  Reizen, Bridgen, Klaverjassen, organiseren van  
                                               lezingen, voordrachten en 
                                               informatiebijeenkomsten, vrijwillige
                                               ouderenadviseur
Leden Bestuur ……………   Bestuur, bestuur ondersteuning,
                                               Ledenadministratie, het uitvoeren van projecten,
                                               die verband houden met voorkomen van
                                               eenzaamheid;

Samenwerking
In de tachtiger jaren is op verzoek van het college van B&W het COSBO ontstaan.  Zij wilden niet met elke seniorenbond afzonderlijk afspraken maken en daarom werken de bonden KBO en PCOB samen in dit overkoepelend orgaan.

Het COSBO Soest/Soesterberg stelt zich ten doel in overleg met elkaar en in onderlinge samenwerking die zaken te regelen, waarvan partijen unaniem van mening zijn dat men deze beter gezamenlijk kan aanpakken dan onafhankelijk van elkaar. Actieve betrokkenheid bij het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waarmee ouderen te maken hebben en/of kunnen krijgen.

Gesprekspartner zijn voor het lokale bestuurscollege, plaatselijk actieve politieke groeperingen en voor (senioren-) relevante organisaties op de terreinen van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en veiligheid.

Algemene voorlichting die de optimalisering van positieve beeldvorming van senioren tot doel heeft.

Ledenwerving

Sinds eind 2021 is de werkgroep Ledenwerving bezig met het ontwikkelen van activiteiten die jonge senioren moet bewegen om lid te worden van de KBO, waarbij de nadruk wordt gelegd op belangenbehartiging, belastinghulp, kortingen: landelijk (verzekering), uitjes/ sociale contacten, het maandblad Soester Venster en het landelijk magazine KBO-PCOB, de Website en andere publicaties.  Duidelijk formuleren voor wie we wat doen, wat ons doel is en langs welke weg we dat kunnen bereiken. Daar zoeken wij gericht mensen bij die hiermee aan de slag willen, maar zich niet voor een tijd van jaren willen vastleggen om actief te zijn voor de KBO.

Andere vormen van lidmaatschap
Goed kijken wat senioren graag willen. Jarenlang lid blijven van een vereniging is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

Nieuwe activiteiten ontwikkelen
Een maandelijkse borrel, een lunchclub (1e zondag van de maand), museumbezoek; wandelclub.

Financieel Beleid
De begrotingen geven de mogelijkheden van KBO Soest-Soesterberg-Baarn goed weer.
Inkomsten worden verkregen uit contributies (waarvan afdracht aan provinciale en landelijke KBO), subsidies van de gemeente Soest en de parochiële Caritasgroep, advertenties in het maandblad  Soester Venster en uit beleggingen. De jaarrekening en begroting worden jaarlijks gepubliceerd in Soester Venster en worden vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De bestuurders krijgen alleen een onkostenvergoeding.

**************************************************************************************************************************************************************************

Ledenwerving:

  • Het bestuur heeft een werkgroep Ledenwerving ingesteld waarin zitting hebben:
    • Yvonne Dijkhuis
    • Anton den Ouden
    • Ria Lamé
  • Heeft u ideeën/suggesties voor een succesvolle aanpak van de ledenwerfactie, neem dan aub even contact op met één van de werkgroepleden
  • De bestuursvergaderingen vinden plaats op de 1e woensdagmiddag van de maand (met uitzondering van augustus)

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Werkgroep: "Jonge senioren"

Senioren wonen steeds langer zelfstandig en zijn veel mondiger als vroeger. Maar....... de jonge senioren kunnen ons nog meer vertellen hoe wij als KBO afdeling interessanter, vitaler en belangrijker kunnen zijn of worden. Daarvoor hebben we personen nodig die met ons mee willen denken en dan met name jongere senioren.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een levendige "jonge" KBO afdeling Soest/Soesterberg/Baarn neem dan contact op met de voorzitter Yvonne Dijkhuis, DENK MET ONS MEE !!
Het telefoonnmummer en emailadres van Yvonne staat acherin ons maandblad Het Soester Venster of kijk bovenaan op deze pagina.

WIJ REKENEN OP U !!

*******************************************************************************************************************************************************

Nieuwe bestuursleden ??????

Onze afdeling is op zoek naar personen, als het kan jonge senioren, die tijd, plezier en interesse hebben om een (bestuurs)functie te willen gaan vervullen.
Loopt u te denken om ook iets te willen betekenen voor de KBO Soest/Soesterberg/Baarn, aarzel dan niet om eens contact op te nemen met één van de zittende bestuursleden. Zij kunnen u uit ervaring vertellen hoe zinvol, maar ook hoe dankbaar dit vrijwilligerswerk is.
Heeft u enige ervaring en wilt u iets te doen met evenementen of wellicht met een ander aandachtsveld, dan zijn we zeer dankbaar als u zich aanmeldt. De slogan "Vele handen maken licht werk" is zeker van toespassing op actief zijn binnen de afdeling KBO. Maar ook als u zich "nieuw" vindt binnen een bestuur bent u van harte welkom.

Ook voor onze leden in Baarn zijn we op zoek naar iemand die deze leden in ons bestuur wil vertegenwoordigen en die de belangen van de KBO Soest/Soesterberg/Baarn op goede wijze kan/wil behartigen en vertegenwoordigen. In Soesterberg kan Anton den Ouden ook nog wel een hulp als medebestuurslid gebruiken. Wie kan en wil van deze mooie, gezellige en goede seniorenbond het gezicht naar de leden en de buitenwereld worden ??????? 

WIE HEEFT BELANGSTELLING EN LAAT VAN ZICH HOREN ?? 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

wij vragen om versterking !!!!!!

De werkgroep die de Soester Vensters en het KBO/PCOB blad verdelen en uitdelen aan de bezorg(st)ers heeft dringen extra handen nodig. Slechts1x per maand is het een paar uurtjes werk om deze bladen te verdelen in de bezorg(st)ers aantallen en ze ook aan hen te overhandigen. Wie vindt het leuk om op deze manier een goede bijdrage te leveren aan onze afdeling. Verder hebben we behoefte aan bezorg(st)ers met name in Baarn. Wie wil of weet iemand die dit leuk vindt om te doen.

LAAT EVEN WETEN OF U DIT WILT DOEN. BEL MET ÉÉN VAN DE LEDEN VAN DE WERKGROEP. 
(de telefoonnummers en email-adressen staan bij de link werkgroepen)
*************************************************************************************************************************************************************

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl