Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Bestuur van KBO

 

              

Yvonne Dijkhuis

  Paul Sparnaaij   

 Anton den Ouden Wim van Ruth

  Ria  Lamé      

Betsy Seure     John Biesaart        
voorzitter   Yvonne Dijkhuis-Blessing 035-602 75 04 yvonnedijkhuis@hotmail.com
vice-voorzitter/webmaster Paul Sparnaaij   035-601 06 23 gon.paul@kpnmail.nl
secretaris Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
penningmeester Wim van Ruth 035-601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
bestuurslid evenementen Ria Lamé     035-602 87 26 lame@xs4all.com
bestuurslid Soesterberg Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
bestuurslid, reizen Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl
bestuurslid Baarn vacature
bestuurslid, publiciteit/Soester Venster John Biesaart 035-888 36 57 redactiesvkbo@icloud.com

Onderstaand vindt u nog meer mededelingen vanuit het bestuur:

Ledenwerving:

 • Het bestuur heeft een werkgroep Ledenwerving ingesteld waarin zitting hebben:
  • Wim van Ruth
  • Elly Heideman
 • Heeft u ideeën/suggesties voor een succesvolle aanpak van de ledenwerfactie, neem dan aub even contact op met één van de werkgroepleden
 • De bestuursvergaderingen vinden plaats op de 2de donderdagmiddag van de maand (met uitzondering van juli en augustus)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Werkgroep: "Jonge senioren"

Senioren wonen steeds langer zelfstandig en zijn veel mondiger als vroeger. Maar....... de jonge senioren kunnen ons nog meer vertellen hoe wij als KBO afdeling interessanter, vitaler en belangrijker kunnen zijn of worden. Daarvoor hebben we personen nodig die met ons mee willen denken en dan met name jongere senioren.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een levendige "jonge" KBO afdeling Soest/Soesterberg/Baarn neem dan contact op met de ad interim voorzitter Frits van Wesemael en DENK MET ONS MEE !!
Het telefoonnmummer en emailadres van Frits staat acherin ons maandblad Het Soester Venster of kijk bovenaan op deze pagina.

WIJ REKENEN OP U !!

*******************************************************************************************************************************************************

Nieuwe bestuursleden ??????

Onze afdeling is op zoek naar senioren, als het kan jonge senioren, die tijd, plezier en interesse hebben om een (bestuurs)functie te willen gaan vervullen.
Loopt u te denken om ook iets te willen betekenen voor de KBO Soest/Soesterberg/Baarn, aarzel dan niet om eens contact op te nemen met één van de zittende bestuursleden. Zij kunnen u uit ervaring vertellen hoe zinvol, maar ook hoe dankbaar dit vrijwilligerswerk is.
Heeft u enige ervaring en wilt u iets te doen met evenementen of wellicht met een ander aandachtsveld, dan zijn we zeer dankbaar als u zich aanmeldt. De slogan "Vele handen maken licht werk" is zeker van toespassing op actief zijn binnen de afdeling KBO. Maar ook als u zich "nieuw" vindt binnen een bestuur bent u van harte welkom.
 

Ook voor onze leden in Baarn zijn we op zoek naar een persoon die deze leden in ons bestuur wil vertegenwoordigen en die de belangen van de KBO Soest/Soesterberg/Baarn op goede wijze kan/wil behartigen en vertegenwoordigen. In Soesterberg kan Anton den Ouden ook nog wel een extra persoon als medebestuurslid gebruiken. Wie kan en wil van deze mooie, gezellige en goede seniorenbond het gezicht naar de leden en de buitenwereld worden ??????? 

WIE HEEFT BELANGSTELLING EN LAAT VAN ZICH HOREN ?? 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

wij vragen om versterking !!!!!!

De werkgroep die de Soester Vensters en het KBO/PCOB blad verdelen en uitdelen aan de bezorg(st)ers heeft dringen extra handen nodig. Slecht 1x per maand is het een paar uurtjes werk om deze bladen te verdelen in de bezorg(st)ers aantallen en ze ook aan hen te overhandigen. Wie vindt het leuk om op deze manier een goede bijdrage te leveren aan onze afdeling. Verder hebben we behoefte een bezorg(st)ers. Wie wil of weet iemand die dit leuk vindt om te doen.

LAAT EVEN WETEN OF U DIT WEL WILT DOEN. BEL MET DE WERKGROEP, MET DE SECRETARIS OF MET IEMAND VAN HET BESTUUR. 

DE JAARVERGADERING IS GEHOUDEN OP 15 JUNI.  U leest onderstaand het jaarverslag 2020 wat door de secretaris is gemaakt.

Jaarverslag 2020.

Bestuur

Samenstelling van het bestuur op 01-01-2020:

Voorzitter                                                Theo Stoop

Vicevoorzitter                                         Frits van Wesemael
Secretaris                                                Ed Heideman

Penningmeester                                     Wim van Ruth
Bestuurslid/ Reizen                                 Betsy Seure

Bestuurslid/ Evenementen                     Gusta Borgts
Bestuurslid/ Soester Venster                  John Biesaart

Aspirant bestuurslid                                Anton den Ouden

Aspirant Bestuurslid                               Ruud Boom

Aspirant bestuurslid                                 Diana Lewinsky

Samenstelling van het bestuur op 31-12-2020:

Voorzitter                                                Vacant

Vicevoorzitter                                         Frits van Wesemael
Secretaris                                                Anton den Ouden

Penningmeester                                     Wim van Ruth
Bestuurslid/ Reizen                                 Betsy Seure

Bestuurslid/ Soester Venster                  John Biesaart

Aspirant bestuurslid/ webmaster           Paul Sparnaaij

Aspirant bestuurslid/ evenementen       Ria Lamé

Vertegenwoordiger in Baarn                  Ruud Boom

                                                     

2020 stond in het teken van COVID-19. Dit virus was ook van invloed op het reilen en zeilen van de KBO-SSB. Veel activiteiten konden niet of beperkt doorgaan vanwege beperkende maatregelen, ingesteld door de overheid.

De Algemene jaarvergadering welke in maart plaats moest vinden kon niet doorgaan en is verplaatst naar oktober.

De ledenvergaderingen in Baarn en Soesterberg konden geen doorgang vinden i.v.m. de beperkende maatregelen.

Het dagelijks bestuur heeft, evenals het Algemeen bestuur, in 2020  9  keer vergaderd, de maanden april en mei niet van wege beperkende maatregelen. In de maanden juli en augustus was het bestuur met reces. Ook in de maand november is er niet vergaderd i.v.m. beperkende maatregelen.

In de maand april overleed onze voorzitter Theo Stoop.  Frits van Wesemael zou tijdens de jaarvergadering aftreden, maar was genegen om als waarnemend voorzitter aan te blijven tot de jaarvergadering in maart 2021.

De vergaderingen van KBO provincie Utrecht zijn allemaal door de voorzitter of vicevoorzitter bezocht.

Lief en leed

Ook in 2020 bezochten Corry Smeele en  Gusta Borgts de KBO-leden die 90 jaar werden.
Dit jaar hebben we 20 leden kunnen feliciteren. We namen bloemen of een plant mee.
Helaas waren er 14 leden overleden of hadden opgezegd dit jaar.
Het was een raar jaar. Bij sommige leden werden we, vanwege het Corona-virus,
aan de deur ontvangen. Wat verder in het jaar  was de 1,5 m. bepalend.
Ook wij waren heel terughoudend, we willen voor niemand enig risico .
De felicitatie wordt erg gewaardeerd .

Ook de verrassing van de maand, zoals in het Soester Venster vermeld, wordt door de leden
echt als een  verrassing ervaren. U kunt in het Soester Venster zien wie we gaan verrassen.
Door de privacy wetgeving mag er geen adres bij .
 

Verslag van de KBO woensdagmiddag Soos Klaverjassen en Bridgen 2020.

Het jaar 2020 begon voor de KBO woensdagmiddag Soos met een glaasje glühwein en een hapje voor de klaverjassers en bridgers .

Ook de jaarlijkse SAMEN100 Bridgedrive op 19 januari 2020 met het maximum van 120 deelnemers, was zeer geslaagd!

Met dank aan de sponsorbijdrage van de RABO hebben we nog in maart 2020 nieuwe Bridgemates kunnen aanschaffen, zodat de bridge uitslagen zonder problemen kunnen worden ingevoerd in het nieuwe computersysteem.

En toen was er het Corona-virus!

Op 11 maart 2020 was onze laatste woensdagmiddag Soos voor het jaar 2020, want op 12 maart 2020 kwamen er landelijke maatregelen van de RIVM in verband met het coronavirus, die toen nog 2 weken zouden duren!

Daarna ging het virus razend snel door de wereld en zitten we nog steeds in een Lock down.

Doordat we onderling 1,5 meter afstand moeten houden is het voor de klaverjassers en bridgers niet verantwoord om in de Klarinet te kaarten.

We  missen onze wekelijkse kaartmiddag enorm en vooral de gezellige contacten met anderen.

Het jaar 2020 is voorbij, een jaar gekenmerkt door een virus die onze liefhebberij (klaverjassen en bridgen) in clubverband heeft stil gelegd.

Maar we kijken vol vertrouwen naar 2021 en hopen dat we met het vaccin elkaar weer gauw mogen ontmoeten op onze wekelijkse kaartmiddag.

Laten we van 2021 een mooi (bridge)jaar maken.

Het KBO-soos Team

Jaarverslag Soester Venster 2020

Het Soester Venster - het afdelingsblad van KBO Soest - Soesterberg - Baarn is, ook in 2020, weer tienmaal verschenen. Het coronavirus speelde echter de redactie dit jaar parten voor wat betreft de inhoud van het blad.

In het afgelopen jaar is getracht om de onderlinge contacten tussen -  met name de wat mobielere senioren - te bevorderen door ze  nder het motto KBO-actief, uit te nodigen er samen op uit te gaan. Helaas heeft dit weinig respons  opgeleverd. Uiteindelijk besloot de redactie, met medeneming van één actief lid, zelf maar op pad te gaan naar het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en maakten we een uitstapje naar Gouda.
In verband met de tweede Lock down later dit jaar bleken er weinig mogelijkheden over.

Omdat de corona-crisis de redactie soms hoofdbrekens kostte om het blad met tekst te vullen, waren we blij met de inbreng van René van Hal en Paul Sparnaaij en Pierre Joosten.

Zóveel activiteiten zijn weggevallen en zelfs de cultuurtip vormde geen onderwerp meer na de sluiting van de musea

Rapportage werkgroep Ledenadministratie

Aantal leden per 31-12-2019 1026

Aantal leden per 31-12-2020 949

Verwerking van verhuizingen, opzeggingen en invoer van nieuwe leden.

In december de contributie van 2021 geïncasseerd voor de leden die een machtiging hebben aangegeven. Leden die geen machtiging hebben afgegeven hebben een nota ontvangen en naar aanleiding van de betalingen worden deze betalingen vastgelegd.

10 maal bezorglijsten en etiketten verzorgd voor de lopers.

Op verzoek een aantal specifieke rapportages gemaakt vriendelijke groet,

Dagtochten KBO 2020.

In Januari hadden we een prachtig programma voorbereid en na akkoord van Eemland reizen hebben we dit in februari kunnen presenteren in Soest en Soesterberg. Wat hadden we er allemaal weer zin in. De aanmeldingen stroomden binnen. Toen werd het maart 2020. Corona werd de baas over ons en wij konden zelfs de eerste reis al niet meer uitvoeren op 24 maart 2020. Dit bleef zo doorgaan. Zelfs de reis naar de Passiespelen ging niet door.  Ook alle andere reizen 2020 zijn geannuleerd en in december was het niet mogelijk met elkaar een Kerstreis te maken. Spijtig voor iedereen die zo blij was om één keer per maand heerlijk een dag op reis te zijn. Wij hopen dat we in de toekomst het reisprogramma 2020 toch nog uit te kunnen voeren maar we wachten eerst betere tijden af waarin dit allemaal weer mogelijk is.  We wachten af en zodra we iets meer weten brengen we u daarvan op de hoogte via het Soester Venster

 Liturgie

Als gevolg van het uitbreken van de corona pandemie zijn in het verslagjaar door de Liturgiecommissie slechts twee eucharistievieringen voorbereid en uitgevoerd. Deze vieringen zijn, zoals te doen gebruikelijk, beiden gehouden in de H. Familiekerk. De Paasviering in de maand maart en de Maria viering in de maand mei komen door de pandemie te vervallen.

Op 17 september wordt het seizoen 2020/2021 geopend met een viering die als thema heeft: “Groeien in geloof”; voorganger is pastor Mauricio Meneses. In december wordt de kerstviering gehouden met als thema: “Zijt Gij de komende”; voorganger is pastoor Joachim Skiba. Ook weer door de pandemie is het aantal deelnemers, dat aan de vieringen mag deelnemen, beperkt. In beide vieringen nemen, naast de mensen die een functie hebben in de viering, nog zo’n vijf en veertig leden van onze KBO afdeling deel aan de vieringen; zij hebben zich vooraf aan de viering aan moeten melden bij het parochiesecretariaat. Reacties van mensen, die aan de vieringen hebben deelgenomen, zijn ook nu weer positief geweest. Wat heel duidelijk gemist wordt, is het na de viering nog gezamenlijk drinken van een kopje thee of koffie, met een kleine versnapering; alsmede ook het op een gemoedelijke en sfeervolle wijze gesprekken met elkaar voeren en het uitwisselen van wetenswaardigheden.

 Het normaal inrichten van de kerk daags voor de viering, qua logistiek, heeft niet plaats hoeven te vinden. Dit betekent dat er minder vrijwilligers nodig zijn. Ook nu weer willen wij toch aan allen, die het mogelijk hebben gemaakt om de vieringen te kunnen houden, onze hartelijke dank zeggen.

De Liturgiecommissie 

Belasting invulhulp (HUBA)

In 2020 hebben de vrijwilligers van de belastingwerkgroep de aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2019 weer tijdig kunnen invullen.

Door de coronacrisis is er voor het invullen van de aangiften automatisch uitstel verleend.

Hierdoor was er meer tijd om aan de inleververplichting te voldoen.

Er is een vaste werkgroep, die ook in 2021 weer klaarstaat.

Jaarverslag 2020 webmaster

In dit coronajaar zagen we dat de bezoeken op onze website sterk waren toegenomen. Mede doordat de bezoekers op met name de liturgie pagina konden lezen waar en hoe laat er vieringen waren en hoe men zich moest aanmelden om daaraan mee te kunnen doen. Door de veranderingen binnen het bestuur, was de bestuurs pagina ook een gewild bekijk object. De bezoekers per dag varieerden van minimaal 7 tot op hoogtijdagen tot 30. Ook ontvingen we complimenten hoe verzorgd en up-to-date de website van onze afdeling was. Met lichte trots kan ik u daarom melden dat we als afdeling een goede website hebben. Ook werden de filmpjes die op, met name de Homepage, maar ook op de Wonen pagina staan echt gewaardeerd. De pagina gaat leven was een gehoorde reactie en men kon rondkijken in Soest, Soesterberg en Baarn. Ook in het nieuwe jaar wil ik graag uw webmaster zijn en onze website in de lucht houden.

Jaarverslag Evenementen 2020

Voor de organisatie van Evenementen was Gusta Borgts verantwoordelijk.

Allereerst vond de jaarlijkse, goedbezochte Nieuwjaarsreceptie op 7 januari plaats in

De Klarinet.

Op 12 maart volgde een informatiemiddag Belastingen door Henk Kok.

Door de lockdown, die de volgende dag werd afgekondigd in verband met de uitgebroken corona-pandemie waren geen bijeenkomsten meer mogelijk en werd de hoop gevestigd op het najaar. Maar helaas moest opnieuw in oktober een afspraak worden afgeblazen alvorens hier bekendheid aan werd gegeven, en een bijeenkomst om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten eindigde in het aanbieden van een flesje wijn, aan de deur afgegeven door het bestuur, omdat een tweede corona-golf dit onmogelijk maakte.

In november werden de taken van Gusta overgenomen door Ria Lamé.

Onze hoop is nu gevestigd op het vaccinatieprogramma dat dit taaie virus moet elimineren.

Voor dit nieuwe jaar hebben we nog een aantal bijeenkomsten in gedachten, en hopen die deze zomer op de rails te zetten.

Jaarverslag COSBO

COSBO (Centraal Overleg Soester  Bonden van Ouderen) is het platform voor overleg met de Gemeente Soest over alle zaken die de belangen van de Senioren van Soest betreffen.

De KBO werd in het verslagjaar vertegenwoordigd door de heren Stoop en van Wesemael en na het overlijden van Theo Stoop door Paul Sparnaaij.

Het PCOB is vertegenwoordigd door Mevrouw Wind-Mellink en de heren Boshuizen en Van der Wal.

Naast deze leden is de heer Panhuijzen onafhankelijk lid die ook penningmeester is.

De belangrijkste speerpunten voor het COSBO zijn Wonen, Zorg en Welzijn. Hiertoe wordt niet alleen overleg gevoerd met het Gemeentebestuur maar ook met de fracties van de politieke partijen in Soest. Alle activiteiten van de Gemeente op deze deelgebieden worden nauwlettend gevolgd en waar nodig directe contacten gezocht zowel naar het Gemeentebestuur als betrokken wethouders en niet alleen raadsfracties maar ook fracties van de oppositiepartijen.

Hiertoe wordt gebruikelijk iedere eerste donderdag van de maand door het COSBO vergaderd. Dit verslagjaar echter werd door Corona sterk getekend. Fysiek vergaderen is slechts sporadisch mogelijk geweest en heeft er toe geleid dat veelvuldig overleg is gevoerd per telefoon en e - mail.

De communicatie met de Gemeente werd hier toch duidelijk door beïnvloed en heeft ons zorgen gebaard. Overleg hierover is gestart om dit weer in goede banen te leiden.

Uitgangspunt hierbij is het enorme belang van ruim 25 % van de bewoners van Soest op al die deelgebieden die hiervoor zijn genoemd als speerpunten van het COSBO.

Om dit belang met redenen en gegevens te kunnen onderbouwen heeft het COSBO een uitgebreide enquête gehouden waarbij de resultaten steeds weer in ieder overleg worden gehanteerd. Door de jaren heen zijn deze gegevens nog steeds uitermate reëel en worden steeds meer landelijk maatschappelijk onderkend.

Naast contacten met de Gemeenste Soest onderhoudt het COSBO ook contacten met:

SWOS als belangrijke collega bij inzet voor onze senioren.

het Groot Gaesbeeker Gilde

Organisatie 4-5 mei.

Aangetekend hierbij moet worden dat wegens Corona de Seniorenmiddag van ons Gilde niet kon worden gehouden

Voor degene die niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig konden zijn, treffen onderstaand het verslag van deze vergadering aan:

 SOEST-SOESTERBERG-BAARN Verslag van de Algemene Jaarvergadering 2020

Datum:                          15 september 2020

Plaats:                            HH Petrus en Paulus kerk Soest                      

Tijd:                                14.30 tot 15.55 uur

Aanwezig Bestuur:   Pastoor Joachim Skiba, Frits van Wesemael, Ed Heideman, Wim van Ruth, Gusta     Borgts, Betsy Seure, John Bieshaart, Paul Sparnaaij, Anton den Ouden, Ria Lamé

Aanwezig leden         19 leden

Afwezig m.k.:              7 leden

Verslagnr:                    2009-10     

Verslag:                         Anton den Ouden

 1. OPENING  DOOR DE VOORZITTER.

1.1                Met een welkomstwoord opent de voorzitter de vergadering om 14.50 uur.

 1. OPENINGSGEBED PASTOOR SKIBA.

2.1                Als openingsgebed leest Pastoor Skiba een gedeelte voor uit: “Stabat mater”.

 1. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA

3.1                De voorgestelde agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 1. MEDEDELINGEN/ INGEKOMENSTUKKEN.

4.1                De secretaris heeft 7 afmeldingen voor deze vergadering ontvangen.

 1. VERSLAG ALGEMENE LADENVEGADERING 19 MAART 2019.

5.1                Het verslag van de jaarvergadering 2019 wordt per pagina doorgenomen.

5.2                Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- en aanmerkingen goed gekeurd.

6                    BEKNOPT JAARVERSLAG BESTUUR EN DIVERSE COMMISSIES

6.1                Paul Sparnaaij geeft aan dat de website van KBO Soest-Soesterberg-Baarn heel goed wordt bezocht.

6.2                Gusta Borgts vertelt dat het bezoeken van leden in het kader van Lief en Leed vooral een dankbaar werk is.

6.3                Voorzitter geeft aan dat het werk van de belastinginvullers hogelijk wordt gewaard

6.4                Soester Venster wordt ook door niet leden goed gelezen. Het heeft er zelfs toe geleid dat lezers hierdoor lid werden van de KBO-SSB, aldus John Bieshaart      

                              

7                    FINANCIEËN

7.1                Staat van baten en lasten over 2019. De penningmeester geeft een toelichting op de staat van baten en lasten. Er zijn verminderde inkomsten als gevolg van ledenverlies.

7.1.1            Matt Elissen vraagt of het niet mogelijk is om jongere senioren aan te trekken. Voorzitter antwoord dat het niet gemakkelijk is om jongere senioren aan te trekken omdat zij veel nog werken en zich minder gemakkelijk binden. Gezocht wordt naar mogelijkheden om contacten te leggen.

7.1.2            Hierbij wordt aan alle leden nadrukkelijk verzocht om kinderen, familie en kennissen te benaderen

7.2`               Balans per 31 december 2019. De penningmeester licht de cijfers van de baten en lasten toe.

7.3                Verslag financiële commissie. De financiële commissie, bestaande uit: Mevr. Hekspoor en de heer Kortekaas, heeft de staat van baten en lasten over 2019 steekproefsgewijs gecontroleerd. De balansposten geven een juist beeld van de situatie.

7.3.1            De financiële commissie beveelt de vergadering  aan de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.

.

7.4                Decharge bestuur. De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge

7.5                Benoeming leden financiële commissie. De financiële commissie wordt voor twee jaar benoemd. Mevr. Hekspoor en de heer Kortekaas, zij zullen in 2021 de boekhouding controleren

8                    BEGROTING 2020.

8.1                De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Voor 2020 staat bij Rabo Clubsupport geen bedrag ingevuld omdat nog onbekend is of dit in 2020 gaat lukken

8.1.1            In 2019 heeft het bestuur belegd in Rabo certificaten.

8.1.2            Voor de Bridgeclub zijn speciale kastjes met bijbehorende software gekocht. Deze zijn betaald uit de reserves. Wij hebben een beroep gedaan op het verbeterfonds van de Rabobank met positief resultaat.

8.1.2.3         De Rabobank heeft de kastjes en software betaald. De post reserve vervalt.

8.1.3            Voor het drukken van het Soester Venster is een nieuw contract afgesloten. Soester Venster heeft nu vier pagina’s meer.

8.1.4            De voorgestelde begroting wordt goedgekeurd.

8.2                Vaststellen contributie 2021. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 vast te stellen op: € 27,00 voor een lid en € 43,00 voor twee leden op een adres.

8.2.1            De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributie.

9.                  ONTWIKKELELINGEN SAMENWERKING KBO-PCOB.

9.1                De samenwerking van KBO en PCOB verloopt landelijk nogal stroef. Dit komt vooral door de bondstructuren van beide bonden. Bij de KBO zijn de plaatselijke lid van de provinciale bond. Bij de PCOB is dit landelijk.

9.2                Plaatselijk werken KBO en PCOB goed samen in het COSBO. Hierin is de verstandhouding uitstekend.

9.2.1            De PCOB heeft drie afgevaardigden in het COSBO, De KBO op dit moment twee. Daarnaast is er een onafhankelijk lid. De KBO zoekt nog een kandidaat om lid te worden van het COSBO

9.3                Door omroep Max heeft de KBO-PCOB veel publiciteit gekregen. Met name het zorgmanifest van minister de Jonge kreeg veel aandacht.

10                 SAMENSTELLING BESTUUR

10.1              Aftredend en niet herkiesbaar: Gusta Borgts treedt na 17 jaar lid geweest te zijn van het bestuur af. Ed Heideman wil geen tweede termijn en hij treedt af

10.2              Afredend en herkiesbaar: Wim van Ruth is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord dat Wim van Ruth nog vier jaar bestuurslid blijft.

10.3              Benoeming nieuwe bestuursleden Anton den Ouden, nu aspirant bestuurslid, stelt zich kandidaat om toe te treden  tot het bestuur.

10.3.1          De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

10.3.2          Voor Frits van Wesemael werd zijn aflopende termijn verlengt tot de jaarvergadering  van 20121

10.3.3          Paul Sparnaaij, Ria Lamé, en Ruud Boom worden genoemd als asp. bestuurslid.

10.4              Dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Frits van Wesemael, waarnemend voorzitter, Anton den Ouden secretaris en Wim van Ruth penningmeester.

11                 AFSCHEID NEMEN VAN OUD BESTUURSLEDEN EN COMMISSIELEDEN.

11.1              Gusta Borgts heeft 17 jaar meegedraaid in het bestuur en is een bijna onmisbare schakel geworden. Het bestuur is Gusta Borgts dankbaar voor wat zij voor de afdeling heeft gedaan. Namens het bestuur ontvangt zij een boeket bloemen

11.2              Ed Heideman is in 2015 toegetreden tot het afdelingsbestuur. In zijn functie als secretaris heeft hij altijd zijn zaken in orde gehouden. Ook hij ontvangt een boeket bloemen.

11.3              De distributie van de KBO bladen waren jarenlang in handen van Piet Roest, Adrie Smeeing en Rita en Jan Roest Hiermee zijn zij gestopt. Gelukkig hebben zij een goede opvolging gekregen. Als dank voor hun inspanningen ontvangen zij allen een boeket bloemen en een envelop met onbekende inhoud.

11.4              De liturgische commissie Toos Hilhorst en Bep Koelink hebben hun werkzaamheden overgedragen. Als dank ontvangen zij een boeket bloemen men een envelop met onbekende inhoud.

44.5              Ook wordt afscheid genomen van Cock van Brussel. Zij verzorgde jarenlang het vervoer van leden die naar de KBO-vieringen wilde komen. Voor haar is er een boeket bloemen en de envelop met onbekende inhoud.

12                 RONDVRAAG.

12.1              Bep Koelink vraagt aandacht voor de belangen van onze adverteerders bij aankopen door het bestuur.

12.1.1          Frits van Wesemael antwoordt dat dit door het bestuur wordt onderschreven.

13                 SLUITING

13.1              De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng in de vergadering.

13.1.2          De voorzitter sluit de vergadering om 15.55 uur.


Frits van Wesemael , wnd. Voorzitter                                                    Anton den Ouden, secretaris

                     

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl