Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Beste leden, we hebben uw hulp nodig!

De KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn beschikt over een ledenadministratiesysteem, dat behulpzaam is bij het onderhouden van de contacten met de leden (o.a. verspreiding van de maandbladen Soester Venster, het KBO/PCOB blad en contributiebetalingen).

De afdeling is al enige jaren geleden overgestapt op een vernieuwd ledenadministratiesysteem dat uniform is voor alle afdelingen van de Unie KBO. Dit nieuwe systeem voorziet ook in de mogelijkheid om in de toekomst langs digitale weg (bv e-mail berichten; Nieuwsbrief) contacten met de leden te onderhouden.

Daarvoor hebben wij uw email adres nodig en vragen u vriendelijk dit (indien u het heeft) aan ons door te geven via onderstaand adres.


INCASSO VAN DE CONTRIBUTIE 2019

Uw afdeling heeft uw contributie hard nodig om aan een aantal verplichtingen te kunnen voldoen. Op de eerste plaats de afdracht aan de provinciale KBO. Dan worden uit deze financiën de kosten van o.a. druk van ons Soester Venster betaald. Daarom vragen wij u om dus contributie aan ons over te maken door middel van de automatische machtiging. Als u nog geen machtiging hebt gegeven en wel de incasso wil laten uitvoeren, stuur dan s.v.p. spoedig de machtiging hiervoor in.
De contributie voor 2019 bedraagt € 25,- voor één persoon en € 40,- voor twee personen op hetzelfde adres. Het is wel verstandig om voldoende saldo op uw bankrekening te hebben staan anders wordt de incasso geweigerd.

Mocht u een incasso niet willen accepteren dan kunt u deze altijd bij uw bank terug laten boeken.
Wij nemen dan contact met u op over de reden, mogelijk een vergeten opzegging of iets dergelijks?
STEUN MET DE CONTRIBUTIE UW AFDELING FINANCIEEL, ZODAT WE DAADKRACHTIG UW BELANGEN KUNNEN BEHARTIGEN !! 

Wim van Ruth, penningmeester

 

U zult begrijpen dat alle door u verstrekte gegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden zullen worden doorgegeven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Geef uw reactie door aan   antonsimonis@casema.nl

 

VERGEET U NIET UW NIEUWE ADRES OF EEN BELANGRIJKE WIJZIGING DOOR TE GEVEN?

  Helaas komt het heel vaak voor dat onze leden hun nieuwe adres vergeten door te geven aan onze ledenadministratie. 
  Ook nabestaanden denken hier vaak niet aan. Vandaar ons verzoek :
  geef tijdig uw nieuwe adres door of laat het ons weten als een KBO lid overleden is.

 

  Dit kan per mail aan onze ledenadministrateur:
  Anton Simonis : antonsimonis@casema.nl
  of per post ( een postzegel is niet nodig):
  KBO Soest, Soesterberg, Baarn                                   
  t.a.v. A.Simonis
  Antwoordnummer 7066, 3760 TB Soest

Onderwerp

Contactpersoon

Bereikbaar via:

KBO ledenadministratie Anton Simonis 035 601 9920; antonsimonis@casema.nl
Ledenwerving Wim van Ruth 035 6017097 ; van.ruth@kpnmail.nl  
Ledencontributie 2018 Wim van Ruth 035 6017097 ; van.ruth@kpnmail.nl 

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl