Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Beste leden, we hebben uw hulp nodig!

De KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn beschikt over een ledenadministratiesysteem, dat behulpzaam is bij het onderhouden van de contacten met de leden (o.a. verspreiding van de maandbladen Soester Venster, het magazine en contributiebetalingen).

De afdeling is overgestapt op een vernieuwd ledenadministratiesysteem dat uniform is voor alle afdelingen van de KBO. prov. Utrecht. Dit nieuwe systeem voorziet ook in de mogelijkheid om in de toekomst langs digitale weg (bv e-mail berichten; Nieuwsbrief) contacten met de leden te onderhouden.

Daarvoor hebben wij uw email adres nodig en vragen u vriendelijk dit (indien u het heeft) aan ons door te geven via onderstaand adres.
Anton den Ouden, 0346-353565 of kbossb@xs4all.nl

Wij zoeken iemand die de werkzaamheden van Anton Simonis wil overnemen. Eind 2023 is hij gestopt en het zou heel plezierig zijn als er dan een fijne nieuwe kracht beschikbaar zou zijn om dit werk voort te zetten. (voorlopig neemt Anton den Ouden de zaken waar).
Dus.............neem s.v.p. contact met ons of Anton op !!!!!!!!!


LID WORDEN IN, EN DE INCASSO VAN DE CONTRIBUTIE 2024

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u lid wordt van onze KBO afdeling Soest/Soesterberg/Baarn. Door uw lidmaatschap staan wij met meer leden sterker in besprekingen met de gemeente, overheid en landelijke instellingen. Bovendien kunnen wij door meer financiële draagkracht zaken organiseren en regelen waarbij de gelden een belangrijke rol spelen.
De contributie voor 2024 is gelijk gebleven aan 2023, € 27,-- voor alleenstanden en € 43,-- voor samenwonenden.

Wilt u s.v.p. zeker stellen dat het saldo op uw bankrekening voldoende is om de automatische incasso te voldoen. Wanneer u in 2024 lid wordt zal de contributie op het moment van inschrijving worden geïncasseerd..
Dank u wel.

STEUN MET DE CONTRIBUTIE UW AFDELING FINANCIEEL, ZODAT WE DAADKRACHTIG UW BELANGEN KUNNEN BEHARTIGEN !! 

Wim van Ruth, penningmeester    

U zult begrijpen dat alle door u verstrekte gegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden zullen worden doorgegeven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Geef uw reactie door aan   kbossb@xs4all.nl

VERGEET U NIET UW NIEUWE ADRES, JUISTE E-MAIL ADRES OF EEN BELANGRIJKE WIJZIGING DOOR TE GEVEN?

  Helaas komt het heel vaak voor dat onze leden hun nieuwe adres, hun nieuwe of gewijzigde e-mail adres vergeten door te geven   aan onze ledenadministratie. 
  Partners of ook nabestaanden denken hier vaak niet aan. Vandaar ons verzoek :
  geef tijdig uw nieuwe adres door of laat het ons weten als een KBO lid overleden is
  Maar ook als uw e-mail adres wijzigt, geef dat spoedig aan de ledenadministratie door zodat we u via email informatie kunnen   sturen..

  Dit kan per mail aan onze ledenadministrateur:
  Anton den Ouden  kbossb@xs4all.nl
  of per post ( een postzegel is niet nodig):
  KBO Soest, Soesterberg, Baarn                                   
  t.a.v. A. den Ouden
 Antwoordnummer 7066, 3760 TB Soest

Onderwerp

Contactpersoon

Bereikbaar via:

KBO ledenadministratie Anton den Ouden 0346 353565 kbossb@xs4all.nl
Ledenwerving

Wim van Ruth

035 6017097 ; van.ruth@kpnmail.nl  
Ledencontributie 2024 Wim van Ruth 035 6017097 ; van.ruth@kpnmail.nl 

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl