Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Doelen van KBO Soest - Soesterberg - Baarn

  1. Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn. Zij doet dit ondermeer door het onderhouden van contacten met B&W en de gemeenteraadsfracties van de gemeenten over alle onderwerpen (zoals wonen, verkeer, zorg en welzijn) die voor onze leden van belang zijn. Om de effectiviteit van deze contacten te vergroten vindt hierover afstemming plaats in het COSBO overleg waarin, naast de KBO, ook de andere seniorenbond PCOB vertegenwoordigd is..
  2. Het organiseren van evenementen (zoals reizen, lezingen, liturgievieringen) waar de leden gratis dan wel tegen een vergoeding van de gemaakte kosten (bv reizen) aan deel kunnen nemen.
  3. De leden in brede zin informeren over (actuele) zaken die in de afdeling dan wel op landelijk niveau spelen met betrekking tot ‘senioren–zaken’. Dit gebeurt ondermeer middels de jaarlijkse ledenvergadering, de website van de KBO afdeling en het afdelingsblad ‘Soester Venster’.


Een belangrijk doel is ook ledenwerving, vandaar een dringende oproep door middel van onderstaande nieuwsbrief:


Digitale Nieuwsbrief
KBO Soest-Soesterberg-Baarn

Ledenwerfactie 'Lid Werft Lid'


De ledenwerfactie 'Lid Werft Lid' van de KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn.

In een eerder uitgegeven nummer van het Soester Venster stond  een brief voor het aanmelden van een nieuw lid van onze vereniging.
In de brief deed onze vice-voorzitter een oproep aan alle leden om deze ledenwerfactie tot een succes te maken.
Mocht u deze brief nog eens willen nalezen dan vindt u hieronder een kopie.
 
"Geachte  KBO-lid,
 
Reeds vele jaren draagt u de KBO een goed hart toe. U bent een trouw lid en dat stellen wij zeer op prijs. U maakt gebruik van de activiteiten van de KBO, waarbij wij voortdurend proberen  alles zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We hebben het dan o.m. over belangenbehartiging in uw gemeente middels de COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Soest), de reizen, de kaartmiddagen, liturgievieringen, evenementen, korting met extra pakket bij de Zorgverzekering van Zilveren Kruis , voordelen bij bepaalde aankopen, hulp bij belastingaangifte, cursussen, etc. etc.
Dit alles begeleid door ons ledenblad Soester Venster en het magazine KBO-PCOB, waar u alle mogelijke informatie voor ouderen  in kunt vinden.
 
Waarom deze brief:
Het ledenaantal van de afdeling KBO Soest-Soesterberg-Baarn daalt. Het aantal nieuwe leden is lager dan het aantal leden die opzeggen om wat voor reden dan ook. Het is van belang dat wij ons ledenaantal weer op peil krijgen. Daarom starten wij de KBO Ledenwerfactie “Lid werft Lid”.
Om deze actie te laten slagen hebben wij uw medewerking nodig!
 
Wij vragen u, als lid van KBO Soest-Soesterberg-Baarn, uw medewerking te verlenen om een nieuw lid aan te werven. U kunt dit doen door het aanmeldingsformulier op onze website, samen met het nieuwe lid volledig in te vullen en te verzenden.
Omdat wij uw medewerking enorm waarderen, zullen we u en het nieuwe lid na ontvangst van de aanmelding een kleine attentie toesturen. 
 
Wanneer u een nieuw lid heeft aangemeld ontvangt deze direct ons blad Soester Venster en het KBO/PCOB maandblad. (Dit wordt door de Unie KBO/PCOB uitgegeven)..
Wij hopen dat u met ons mee wil denken en veel nieuwe leden weet aan te werven!
Alvast onze hartelijke dank!

Bestuur KBO Soest-Soesterberg-Baarn
 


.


Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze Nieuwsbrief stuurt u ons dan even een berichtje via ons e-mail adres. Dat vindt u onder het hoofd contact.

 

  


 

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl