Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Nieuws vanuit het COSBO

Vrijdag 15 maart 2024

Nieuws vanuit het COSBO

Het COSBO is het Centraal overleg Orgaan van Samenwerkende Ouderenbonden (KBO en PCOB).
Het behartigt de belangen van natuurlijk hun leden, maar zeker ook van alle senioren in de gemeente Soest.
Dit gebeurt op het gebied van zorg, welzijn, wonen en sociaal belang. Het onderdeel "wonen" is op dit moment een belangrijk item. Daarom heeft bestuurslid Bert Krijger een gesprek gehad met wethouder Osman Suna om met name de belangen van de senioren
extra onder de aandacht te brengen m.b.t. woonfaciliteiten.

        

 INTERVIEW COSBO MET WETHOUDER OSMAN SUNA.

Inleiding van interviewer Bert Krijger en een paar trefwoorden voor Osman Suna om zijn reactie te laten aansluiten.

Na vele jaren…………

Heb je veel ervaren..

Maar ………Praat Vandaag (ook) over Morgen

De landelijke overheid heeft een communicatieplan gemaakt om de woonwensen van senioren goed in beeld te krijgen. Heel goed, maar in Soest praten wij al veel over de toekomst. Niet alleen voor ouderen/senioren, ook de jeugd moet zelfstandig kunnen wonen. Al jaren geleden heeft het COSBO veel bijeenkomsten georganiseerd om de woonwensen van senioren ( niet alleen leden van de bonden) te verzamelen. Dat leidde tot een aanbeveling om te zorgen voor 1000 meer voordeuren in Soest. En toen? Weinig vooruitgang. Natuurlijk, er zijn wel wat panden aangepast en geschikt gemaakt voor wonen. Maar dat zijn kleinschalige toevoegingen van woningen. Er moet nog veel meer gebeuren. Mooi is wel dat het getal van 1000 woningen ook is gebruikt voor de doeleinden van de gemeente. Maar……het realiseren? Komt dat nu in beeld?  

Vraag aan wethouder Suna: Het COSBO is blij met de woningbouw die goed gelokaliseerd is op de voormalige gemeentewerf ( de Groene Bron) aan de Molenstraat. En de woningen die komen aan de Di Lassostraat naast de Vijverhof. Maar verder…….is de woningbouw die mogelijk is gemaakt aan het 1eHeeserlaantje ook een bijdrage voor de Soesters? Het TBS-terrein, dat is al lang in discussie…Wordt dat ook mogelijk gemaakt? De locatie van de Sporthal Beukendal….ja ja…appartementen. Het ‘nieuwe’ politiebureau………appartementen? En dan? In de kranten heel veel woorden. Maar…????

Antwoord Osman Suna:

We weten dat het aantal ouderen verder toe zal nemen. Daarnaast weten we ook dat het aantal verpleeghuisplaatsen niet veel meer toe zal nemen. Ouderen met een zorgvraag zullen dus langer zelfstandig moeten blijven wonen. En we zien dat de druk op de professionele zorg toeneemt omdat het aantal mensen dat in de zorg werkt relatief afneemt. Tot slot zal ook het aantal mantelzorgers vergeleken met het aantal ouderen afnemen. Deze drie ontwikkelingen maken dat wonen voor ouderen, met en zonder zorg, de aandacht van de gemeente heeft.  Er moeten meer nultredenwoningen, geclusterde woningen en zorggeschikte woningen gerealiseerd worden. We willen woningen voor ouderen realiseren nabij winkels, huisarts, apotheek en een zorginstelling. We maken een omgevingsprogramma Wonen waarin ook uitgebreid aandacht besteed wordt aan ouderenhuisvesting. Dit programma zal rond de zomer klaar zijn.

Naast nieuwbouw voegen de corporaties ook woningen voor ouderen toe bij renovatie, transformatie of door een bouwlaag bovenop een bestaand gebouw te zetten (optopping).

Op dit moment worden er diverse nieuwbouwplannen ontwikkeld. Op landgoed De Oude Tempel in Soesterberg worden 47 middeldure huurzorgappartementen en 38 appartementen voor mensen met dementie gerealiseerd. Uniek is dat vier appartementen bestemd zijn voor mensen met een dementerende partner. De verwachting is dat de appartementen rond de zomer opgeleverd. Cocon Wonen ontwikkelt 27 woningen in de sociale huur en 23 woningen in de middenhuursector voor ouderen op het Orlandoterrein (Di Lassostraat). Aan de Dalweg (vroegere politiebureau en sporthal Beukendal) in Parckhart worden ongeveer 200 appartementen gerealiseerd. Dit zijn appartementen in verschillende prijsklassen en voor verschillende mensen.

Helaas verloopt de realisatie van sommige plannen niet zo snel als we zouden willen. Er zijn verschillende hindernissen zoals weerstand bij omwonenden tegen nieuwbouw. Omwonenden vrezen voor inkijk in hun achtertuin, schaduwwerking van gebouwen of parkeeroverlast. Dit komt vooral voor bij gestapelde woningen, flats. Dit zijn juist vaak woningen die geschikt zijn voor ouderen. Helaas horen we bij nieuwbouwplannen te weinig de stem van de toekomstige bewoner. Die heeft ook een belang. Het zou mooi zijn als mensen die een nieuwbouwwoning willen, vertellen waarom er op die plek wel gebouwd moet worden. Misschien kan de Cosbo de stem van de oudere woningzoekende vertegenwoordigen.

Interviewer Bert:

Dat geeft ons als COSBO weer hoop. Als ouderen mooi centraal kunnen (blijven) wonen, is dat zeer aantrekkelijk. Maar wat wij heel belangrijk vinden, wordt er bij die woningen ook rekening gehouden met het faciliteren van sociale samenhang?  Wij lezen graag de mooie landelijke voorbeelden van Knarrenhofjes. Leuke wat kleinere woningen bij elkaar en samen verder leven door een gemeenschappelijke (buiten) ruimte. De ontwikkelingen van die Knarrenhofjes laat zien dat men daar meer en meer toegroeit naar jong en oud bij elkaar. En dat jong en oud bij elkaar…….dat kunnen wij in Soest al een meer dan 50 jaar volgen…..in de KLM-flats langs de Johannes Poststraat. In de jubileumuitgave van het complex met als ondertitel ‘Het Persoonlijk Verhaal van Bewoners’, lezen wij over het samenwonen van  jong en oud in die appartementen. Want wij noemen dat geen flats meer.  Maar…….daar in die KLM-flats, hebben zij geen gemeenschappelijke ruimte. In de nieuw te bouwen appartementen, zou een gemeenschappelijke ruimte de samenhang en het samenleven bevorderen. Dan worden die appartementen ‘ Knarrenhofjes op niveau’ ! Is dat een idee voor de gemeente bij het beoordelen van bouwplannen die worden gemaakt en beoordeeld? Zeg maar geclusterd wonen met een gemeenschappelijke ruimte.

Antwoord Osman Suna.

Dat is een heel goed idee. En dat is ook waar de Rijksoverheid en de gemeente aan werken. Omdat meer ouderen met een (lichte) zorgvraag zelfstandig blijven wonen moeten er meer geclusterde woningen voor ouderen gerealiseerd worden. Door deze clustering kan de zorg makkelijker geleverd worden. Het zou perfect zijn als deze gebouwen ook een gemeenschappelijke ruimte hebben. Deze ruimte kan helpen bij de opbouw van een gemeenschap. Aan zo’n ruimte zijn natuurlijk wel kosten verbonden. Voor de realisatie en in het beheer. Het mooiste zou het zijn wanneer de bewoners zelf de activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte organiseren. En dan ook samen met mensen uit de buurt. Hierdoor kunnen jong en oud met elkaar verbonden worden. Dit helpt ook bij het ontlasten van de professionele zorg en de mantelzorgers.

Een ander mooi voorbeeld is de transformatie van Groot Engendaal. De Alliantie ontwikkelt hier ongeveer 140 appartementen. Bijna 50 woningen zullen geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag. Een mooie combinatie van sociale huurwoningen en wonen met zorg. Dit project heeft de naam Hart voor Soest gekregen.

Interviewer Bert:

Mooie naam ….Hart van Soest, maar ook de inzet met ‘hart voor Soest’. Het COSBO wil graag blijven meedenken bij het vormgeven van de woningbouw in Soest. Zorgen dat jong en oud samen de Soester gemeenschap vitaal kunnen houden. Bedankt voor de gelegenheid met u te overleggen over de toekomst. Toekomst voor senioren die zich thuis willen (blijven) voelen in Soest (en Soesterberg hoor).

Ruimte voor suggestie:

Osman Suna: Een huis is een stapel stenen. Als je je veilig voelt in je huis en een fijn netwerk van buren en vrienden om je heen hebt wordt het een echt thuis. En dat gunnen we iedereen. De Cosbo levert daar een bijdrage aan door op te komen voor de belangen van de oudere inwoners van de gemeente Soest en door activiteiten voor ouderen te organiseren. Daar zijn wij als gemeente heel blij mee.


Nieuwsoverzicht

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl